เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

เงาตะกอนน้ำวุ้นตา

“เงาตะกอนน้ำวุ้นตา” คือเงาดำเล็กๆ หรือหยากไย่ที่เห็นลอยไปมา จะเห็นได้ชัดขึ้นเมื่อมีแสงสว่างเข้าตามาก เช่น

Read More »

เบาหวานขึ้นตา

“เบาหวาน” โรคที่คุกคามสายตา เบาหวาน เป็นภาวะที่เกิดจากความบกพร่องของร่างกายในการเผาผลาญ และสะสมน้ำตาล

Read More »

เบาหวานขึ้นตารักษาอย่างไร

สำหรับระยะเริ่มแรก ที่จอประสาทตาบวม และมีเส้นเลือดงอกใหม่ในจอประสาทตา วิธีรักษาที่ได้รับความนิยม และให้ผลดีที่สุดในปัจจุบัน

Read More »

โรคต้อกระจก สาเหตุต้อกระจกและอาการต้อกระจก

ต้อกระจกไม่ใช่โรคติดต่อ และไม่ได้เกิดที่กระจกตา แต่เป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่เกิดจากการขุ่นของแก้วตาหรือเลนส์ตา โดยปกติแก้วตาจะมีลักษณะใสทำหน้าที่รวมแสงให้ตกลงบนจอประสาทตาพอดี

Read More »

ตาแห้งเกิดได้อย่างไร

กลไกการสร้างน้ำตาของดวงตาจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ซึ่งมีหลายสาเหตุ เช่น เกิดการอักเสบของเยื่อบุตา ต่อมน้ำตา

Read More »