เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

งูสวัดที่ตา

งูสวัดขึ้นที่ตา เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ประสามที่รับความรู้สึก ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดรุนเเรง ปวดเเสบปวดร้อน หรือคันมาก

Read More »

จอประสาทตาฉีกขาด จอประสาทตาหลุด

จอประสาทตาเป็นเนื้อเยื่อที่มีลักษณะบางใส ประกอบด้วยใยประสาทและเซลล์ที่มีความไวต่อแสง บุคลุมผนังส่วนหลังด้านในของลูกตา จอประสาทตาทำหน้าที่เหมือนฟิล์มในกล้องถ่ายรูป

Read More »

โรคต้อหิน GLAUCOMA

ต้อหิน (GLAUCOMA) ไม่ใช่โรคติดต่อ มีหลายสาเหตุ ส่วนหนึ่งได้รับทางพันธุกรรม

Read More »

การรักษาต้อหิน

การตรวจและการรักษา แม้ต้อหินจะรักษาให้หายขาดไม่ได้ เพราะประสาทตาเสียอย่างถาวรไม่สามารถรักษาให้กลับมาปกติ แต่การรักษาที่ถูกต้องจะป้องกันไม่ให้ประสาทตาถูกทำลายมากขึ้นไปอีก

Read More »

โรคตาแดง

คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า ตาแดง เป็นโรคที่ไม่ร้ายแรง บางรายไม่ต้องรักษาก็หายเองได้ แต่บางรายแม้จะได้รับการรักษาโดยจักษุแพทย์ก็ยังไม่หาย

Read More »

เลือดออกในตา เส้นเลือดฝอยในตาแตก เลือดออกใต้เยื่อบุตาขาว

ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยรีบไปพบจักษุแพทย์ เมื่อพบว่าหลังจากตื่นนอนแล้ว มีตาขาวผิดปกติ ตาขาวผิดปกติ หมายถึงส่วนบริเวณของนัยน์ตาที่มีสีขาวเกิดมีสีหรือสิ่งผิดปกติ

Read More »