เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

ศัลยกรรมตกแต่ง กับ LASIK

การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นทำตาสองขั้น การเสริมหน้าอก เป็นการผ่าตัดที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยมานาน ปัจจุบันการรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK

Share this post

ใครคือ รัตนิน-กิมเบล

ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล เป็นศูนย์รักษาสายตาระดับนานาชาติที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจักษุนิน รัตนิน และ Gimbel

Read More »