เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

คอนแทคเลนส์ กับการทำเลสิก

ก่อนที่จักษุแพทย์จะลงมือรักษาสายตาวิธี LASIK จะต้องมีการตรวจวัดสายตา และดวงตากันอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ค่าต่างๆ ที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด

Share this post

ใครคือ รัตนิน-กิมเบล

ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล เป็นศูนย์รักษาสายตาระดับนานาชาติที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจักษุนิน รัตนิน และ Gimbel

Read More »