เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

ความแม่นยำของการทำ LASIK

เป็นที่ทราบและยอมรับกันว่าการรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK คือ การเปิดกระจกตาด้านนอก แล้วใช้ EXCIMER LASIK สลายกระจกตาด้านใน แล้วจึงปิดลงดังเดิม

Share this post

ใครคือ รัตนิน-กิมเบล

ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล เป็นศูนย์รักษาสายตาระดับนานาชาติที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจักษุนิน รัตนิน และ Gimbel

Read More »