เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

ความสำคัญของการตรวจตาก่อนทำ LASIK

ทุกวันนี้ กระแสเรื่องการรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK เป็นที่นิยมแพร่หลาย สำหรับผู้ที่ไม่อยากสวมแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ การทำ LASIK   เป็น “ELECTIVE SURGERY” คือ เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งที่คุณจะทำหรือไม่ทำก็ได้

Share this post

ใครคือ รัตนิน-กิมเบล

ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล เป็นศูนย์รักษาสายตาระดับนานาชาติที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจักษุนิน รัตนิน และ Gimbel

Read More »