เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

การเปลี่ยนเลนส์แก้วตาอีก 1 ทางเลือกของผู้ที่ทำ LASIK ไม่ได้

การตรวจตาก่อนทำ LASIK ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับจักษุแพทย์และคนไข้เอง การวัดสายตา คือ หนึ่งในขั้นตอนการตรวจที่สามารถบอกได้ว่าคนไข้เหมาะที่จะทำ LASIKหรือไม่

Share this post

ใครคือ รัตนิน-กิมเบล

ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล เป็นศูนย์รักษาสายตาระดับนานาชาติที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจักษุนิน รัตนิน และ Gimbel

Read More »