เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

การรักษาสายตาด้วยวิธี PRK

PRK คืออะไร PRK (Photorefractive Keratectomy) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการรักษาสายตาด้วยเลเซอร์ที่เหมาะสำหรับคนที่มีสายตาสั้น และสายตาเอียงในระดับน้อยและปานกลาง

Share this post

ใครคือ รัตนิน-กิมเบล

ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล เป็นศูนย์รักษาสายตาระดับนานาชาติที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจักษุนิน รัตนิน และ Gimbel

Read More »