เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

คลุ้มคลั่ง (Delirium)

อาการคลุ้มคลั่ง อาการ เอะอะ โวยวาย อยู่ไม่สุข ประสาทหลอน หลงผิด หวาดระแวง จิตฟุ้งซ่าน สับสน นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หัวใจเต้นแรง หน้าแดง เหนื่อออกมาก

Read More »