เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

เจ็บคอเรื้อรัง (Sorethroat)

อาการเจ็บคอ อาการเจ็บคอระคายคอเป็นประจำนานเป็นเดือนเป็นปี บางครั้งรู้สึกมีเมือกติดคอ พยายามขากออกมาด้วยความลำบาก เป็นมูกใสบ้างขุ่นบ้างไม่มีสี

Read More »