เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

มะเร็งติดต่อกันได้หรือไม่

มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า สตรีที่มียีนส์จากบรรพบุรุษที่ไวต่อโรค เมื่อรับรังสีจากเครื่องตรวจเต้านม จะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้น สตรีที่มีครอบครัวเคยเป็นมะเร็งรังไข่

Read More »

การดูแลเต้านม

เต้านม เป็นอวัยวะที่ถือเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นเพศหญิง มีการเปลี่ยนแปลงตามอายุ นอกจากนั้นยังเปลี่ยนแปลงไปตามรอบเดือน ซึ่งเกิดจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเปลี่ยนแปลง

Read More »

บรรเทาอาการ เจ็บหัวนม

บรรเทาอาการคัดเต้านม อาการคัดแน่นหรือเจ็บเต้านมอาจเป็นๆหายๆ ตามรอบเดือนซึ่งเป็นผลจากฮอร์โมน สามารถบรรเทาได้ด้วยวิตามิน สมุนไพร

Read More »

อาการผิดปกติของเต้านม

เต้านมเกิน การมีเต้านมเกิน มักพบได้บริเวณรักแร้บางครั้งอาจพบหัวนมเกินร่วมด้วย ซึ่งพบได้ตามแนวจากรักแร้ลงมาตามท้องถึงขาหนีบ

Read More »

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ควรทำทุกเดือนตั้งแต่เข้าสู่วัยสาวถึงผู้สูงอายุ เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละเดือน เวลาที่ดีที่สุดที่จะทำการตรวจคือหลังระดูหมดไป 7-10

Read More »

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก ก็คือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก ซึ่งอยู่บริเวณส่วนล่างของมดลูก ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเกือบทุกราย เริ่มจากการติดเชื้อเอชพีวี

Read More »

สาเหตุมะเร็งปากมดลูก

การรู้เท่าทันก่อนที่ภัยจากมะเร็งปากมดลูกจะคุกคามชีวิต มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ที่นำพาชีวิตไปข้องเกี่ยวกับโรคร้ายที่จ้องทำลายร่างกายอย่างมะเร็งปากมดลูก ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส HPV

Read More »