เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

กลูโคส กับผู้ป่วยเบาหวาน

กลูโคสคือ น้ำตาลในรูปแบบหนึ่งที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่แท้จริงของร่างกายของเราเลยก็ว่าได้ โดยร่างกายเราจะแปรสภาพอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต(จำพวกแป้งและน้ำตาล)ที่เรารับประทานเข้าไปให้อยู่ในรูปของ กลูโคส จากนั้นก็จะลำเลียงผ่านเส้นเลือดไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงาน

Read More »

หน้าที่ของอินซูลิน

อินซูลินคือ ฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เบต้าเซลล์ในตับอ่อนสร้างขึ้น(อันที่จริงตับอ่อนยังสร้างฮอร์โมนอีกหลายชนิด และบางชนิดก็เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานด้วย เช่น กลูคากอน แต่ก็ไม่สำคัญกับ โรคเบาหวาน เท่ากับฮอร์โมนอินซูลิน หน้าที่อินซูลิน คือ ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติ

Read More »

สาเหตุโรคเบาหวาน

สาเหตุที่เป็นโรคเบาหวานนั้นมีหลายสาเหตุดังต่อไปนี้ พันธุกรรม อาจจะถือเป็นสาเหตุหลักของโรคเบาหวานเลยก็ว่าได้หากคุณมีญาติที่เป็นเบาหวานคุณก็มีสิทธิที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวานด้วยเช่นกัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยเช่น

Read More »

ป้องกันโรคเบาหวาน

เมื่อการป้องกันย่อมดีกว่าการรอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยมาแก้ในภายหลัง การจัดการกับโรคเบาหวานก็ย่อมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากคุณไม่ใช่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1 ที่มักมีอาการมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ถือว่าคุณโชคดีมากแล้วที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับโรคร้ายนี้

Read More »

เป็นโรคเบาหวานต้องควบคุมอาหาร

ความจริงไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเท่านั้นแต่เราทุกคนควรรู้จักการกินอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งการรู้จักการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี แต่ในบางกรณีนอกจากการกินอาหารที่ถูกต้องและการออกกำลังกายที่เหมาะสมแล้ว ผู้ป่วยเบาหวานก็อาจต้องใช้ยาเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติด้วย

Read More »

เบาหวานชนิดที่1 โรคเบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน

โรคเบาหวานชนิดนี้มีอาการรุนแรง มักเกิดกับบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี และมีน้ำหนักตัวน้อยซึ่งสาเหตุของโรคเบาหวานชนิดนี้เกิดจากภาวะที่ตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลิน หรือผลิตอินซูลินได้เพียงเล็กน้อย จนไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

Read More »

เบาหวานชนิดที่2 โรคเบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน

โรคเบาหวานชนิด2ที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลินมักเกิดในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มีน้ำหนักตัวมาก การทำงานของตับอ่อนสามารถผลิตอินซูลินได้บ้าง หรือผลิตได้ในระดับปกติ

Read More »