เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

จะรักษาโรคไวรัส HPV อย่างไร

หูดสามารถตัดออกได้หลายวิธีอาจจะทำการแช่แข็งโดยใช้ไนโตเจน หรือผ่าตัดออกในส่วนของเซลล์ที่คอมดลูกที่ผิดปกติสามารถรักษาโดยใช้เลเซอร์หรือการแช่แข็ง แต่ส่วนใหญ่เซลล์เหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติดเองได้

Read More »

ไข้เฉียบพลัน

อาการไข้สูงปวดศรีษะ ปวดเมื่อยเนื้อตัว หนาวๆร้อนๆ เป็นเฉียบพลัน ไม่มีอาการอื่นชัดเจน

Read More »