เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

โรคตาแดง

คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า ตาแดง เป็นโรคที่ไม่ร้ายแรง บางรายไม่ต้องรักษาก็หายเองได้ แต่บางรายแม้จะได้รับการรักษาโดยจักษุแพทย์ก็ยังไม่หาย

Read More »