เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

เลือดออกในตา เส้นเลือดฝอยในตาแตก เลือดออกใต้เยื่อบุตาขาว

ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยรีบไปพบจักษุแพทย์ เมื่อพบว่าหลังจากตื่นนอนแล้ว มีตาขาวผิดปกติ ตาขาวผิดปกติ หมายถึงส่วนบริเวณของนัยน์ตาที่มีสีขาวเกิดมีสีหรือสิ่งผิดปกติ

Read More »

เงาตะกอนน้ำวุ้นตา

“เงาตะกอนน้ำวุ้นตา” คือเงาดำเล็กๆ หรือหยากไย่ที่เห็นลอยไปมา จะเห็นได้ชัดขึ้นเมื่อมีแสงสว่างเข้าตามาก เช่น

Read More »