เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

เบาหวานขึ้นตา

“เบาหวาน” โรคที่คุกคามสายตา เบาหวาน เป็นภาวะที่เกิดจากความบกพร่องของร่างกายในการเผาผลาญ และสะสมน้ำตาล

Read More »

เบาหวานขึ้นตารักษาอย่างไร

สำหรับระยะเริ่มแรก ที่จอประสาทตาบวม และมีเส้นเลือดงอกใหม่ในจอประสาทตา วิธีรักษาที่ได้รับความนิยม และให้ผลดีที่สุดในปัจจุบัน

Read More »