เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เนื่องจากการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนั้นรัดตัว ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องการความสะดวกรวดเร็ว วัฒนธรรมการกินอาหารจานด่วนก็เกิดขึ้นด้วยเหตุผลนี้

Read More »

ทำไมต้องปรับระดับกรดด่างของอาหารให้สมดุล

อาหารกรดด่าง อาหารที่คนเรากินทุกวันนั้นหลังจากผ่านการหมุนเวียนภายในร่างกายแล้วจะแปรสภาพเป็นกรดและด่าง สสารทั้ง 2 ชนิดนี้หากควบคุมให้สมดุลได้สุขภาพร่างกายของเราก็จะเป็นปกติ

Read More »

กินน้ำมันมะพร้าวไม่ดีจริงหรือ?

น้ำมันมะพร้าวไม่ดีจริงหรือ? น้ำมันมะพร้าวเป็นแหล่งของไขมันประเภทหนึ่งซึ่งได้มาจากพืช คำกล่าวที่ว่าน้ำมันมะพร้าวไม่ดีก็อาจจะไม่ถูกต้องซะทีเดียว เนื่องจากการบริโภคน้ำมันมะพร้าวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

Read More »

น้ำมันพืชที่แช่เย็นแล้วไม่เป็นไข ดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่า?

สาเหตุที่น้ำมันพืชที่ไม่เป็นไขก็เพราะว่าน้ำมันพืชมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน

Read More »