เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

การดูแลเต้านม

เต้านม เป็นอวัยวะที่ถือเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นเพศหญิง มีการเปลี่ยนแปลงตามอายุ นอกจากนั้นยังเปลี่ยนแปลงไปตามรอบเดือน ซึ่งเกิดจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเปลี่ยนแปลง

Read More »

บรรเทาอาการ เจ็บหัวนม

บรรเทาอาการคัดเต้านม อาการคัดแน่นหรือเจ็บเต้านมอาจเป็นๆหายๆ ตามรอบเดือนซึ่งเป็นผลจากฮอร์โมน สามารถบรรเทาได้ด้วยวิตามิน สมุนไพร

Read More »

อาการผิดปกติของเต้านม

เต้านมเกิน การมีเต้านมเกิน มักพบได้บริเวณรักแร้บางครั้งอาจพบหัวนมเกินร่วมด้วย ซึ่งพบได้ตามแนวจากรักแร้ลงมาตามท้องถึงขาหนีบ

Read More »

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ควรทำทุกเดือนตั้งแต่เข้าสู่วัยสาวถึงผู้สูงอายุ เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละเดือน เวลาที่ดีที่สุดที่จะทำการตรวจคือหลังระดูหมดไป 7-10

Read More »