เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

โรคต้อกระจก สาเหตุต้อกระจกและอาการต้อกระจก

ต้อกระจกไม่ใช่โรคติดต่อ และไม่ได้เกิดที่กระจกตา แต่เป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่เกิดจากการขุ่นของแก้วตาหรือเลนส์ตา โดยปกติแก้วตาจะมีลักษณะใสทำหน้าที่รวมแสงให้ตกลงบนจอประสาทตาพอดี

Read More »