เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

ตาแห้งเกิดได้อย่างไร

กลไกการสร้างน้ำตาของดวงตาจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ซึ่งมีหลายสาเหตุ เช่น เกิดการอักเสบของเยื่อบุตา ต่อมน้ำตา

Read More »