เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

ตาเหล่ ตาเข การรักษาตาเหล่

ตาเหล่ คือความผิดปกติที่ตาทั้งสองข้างมองไปคนละทิศทาง ขณะที่ตาข้างหนึ่งมองตรง ตาอีกข้างหนึ่งจะมองเข้าข้างใน ออกด้านนอก

Read More »

ตาเหล่เข้า ตาเหล่ออก

ตาเหล่เข้า เป็นตาเหล่ที่พบบ่อยที่สุดในเด็ก เด็กที่เป็นตาเหล่เข้า จะไม่สามารถใช้สายตาทั้งสองข้างร่วมกันได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อทำให้ตาตรง

Read More »