เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

จอประสาทตาฉีกขาด จอประสาทตาหลุด

จอประสาทตาเป็นเนื้อเยื่อที่มีลักษณะบางใส ประกอบด้วยใยประสาทและเซลล์ที่มีความไวต่อแสง บุคลุมผนังส่วนหลังด้านในของลูกตา จอประสาทตาทำหน้าที่เหมือนฟิล์มในกล้องถ่ายรูป

Read More »