เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

งูสวัดที่ตา

งูสวัดขึ้นที่ตา เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ประสามที่รับความรู้สึก ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดรุนเเรง ปวดเเสบปวดร้อน หรือคันมาก

Read More »