เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ

ใครคือ รัตนิน-กิมเบล

ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล เป็นศูนย์รักษาสายตาระดับนานาชาติที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจักษุนิน รัตนิน และ Gimbel

Read More »

คอนแทคเลนส์ กับการทำเลสิก

ก่อนที่จักษุแพทย์จะลงมือรักษาสายตาวิธี LASIK จะต้องมีการตรวจวัดสายตา และดวงตากันอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ค่าต่างๆ

Read More »

ศัลยกรรมตกแต่ง กับ LASIK

การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นทำตาสองขั้น การเสริมหน้าอก เป็นการผ่าตัดที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยมานาน ปัจจุบันการรักษาสายตาด้วยวิธี

Read More »